Skelbimas teikti pasiūlymus Pažangos g. 10 pamato remontui

UAB “Būsto valda”, į/k 132125543

__________________________________________________________________

(Administratoriaus juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

SKELBIMAS teikti pasiūlymą REMONTO PASLAUGOMS/ darbams pirkti

(nereikalinga išbraukti)

2016-12-12 d. Nr. KS-16/2016

(data)

_________Kaunas____________

(sudarymo vieta)

1. Administratorius _____UAB “Būsto valda“_______________________________

(juridinio asmens pavadinimas )

kviečia teikti pasiūlymus remonto paslaugų/ darbų pirkimo:

(nereikalinga išbraukti)

Pamato remontas. Rąstinių sienų pakėlimas ir sutvirtinimas, apatinės rastinės dalies keitimas. Hidroizoliacijos įrengimas, gelžbetonio pamatų įrengimas.

________________________________________________________________________________

(trumpas darbų / paslaugų aprašymas)

2. Numatoma paslaugų/darbų pradžios data 2017-01-30

3. Numatoma paslaugų/darbų pabaigos data 2017-02-28

(nereikalinga išbraukti)

4. Daugiabutis namas _Pažangos g. 10, Kaunas

(adresas, trumpas aprašymas)

_________________________________________________________________________________

5. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (pirkimo dokumentus), galite gauti:

__________ Chemijos g. 11, Kaunas, info@bustovalda.lt; 8 700 55188_______________

(Administratoriaus pavadinimas (arba vardas, pavardė), adresas, el. p., telefonas, faksas)

6. Reikalavimai priežiūros paslaugų tiekėjui/ darbų rangovui nurodyti pirkimo dokumentuose

(nereikalinga išbraukti)

7. Pasiūlymai teikiami iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos pirkimo dokumentuose.

8. Pasiūlymas pateikiamas adresu: _Chemijos g. 11, Kaunas, info@bustovalda.lt; 8 70055188_____

(adresas, el. p., telefonas, faksas)

9. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks 2017 m. sausio 2 d. 11 val.

Adresu: _______ Chemijos g. 11, Kaunas____

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai).

_______________________ _______________ _______________________

(Administratoriaus pareigos ) (Parašas) (Vardas ir pavardė)